top of page

landelijke woning

agrarisch gebied

Oorspronkelijk stond op dit perceel in agrarisch gebied een kleine oude woning. Volgens de stedenbouwkundige wetgeving is het mogelijk om zonevreemde woningen te herbouwen. Dit hield in dat de bestaande woning werd afgebroken en een nieuwbouw gerealiseerd werd. De nieuwe woning moest gebouwd worden op minsten driekwart van de oppervlakte van de bestaande woning en het maximum volume mag niet meer dan 1000m³ bedragen.

bottom of page