top of page

Voorwaarden en procedure voor sloop- en heropbouwpremie

Voorwaarden


U kunt de premie enkel aanvragen voor een bouwproject waarbij de afbraak van één of meer gebouwen en de herbouw van één of meer woningen of een appartementsgebouw gecombineerd wordt, dus een gecombineerde aanvraag van de sloop- en herbouwvergunning


De premie geldt voor gebouwen in het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de 13 Vlaamse steden waar het verlaagd btw-tarief van toepassing is (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas).


De premie geldt enkel voor sloop- en heropbouwprojecten waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning is ingediend in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020.


De grond, het af te breken gebouw of de af te breken gebouwen, en de op te richten woning(en) of appartementsgebouw(en) zijn op moment van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de geheelheid volle eigendom van één of meer natuurlijke personen.Procedure


De premie-aanvraag gebeurt in twee stappen.


Stap 1: online aanvraag

U moet de premie online aanvragen uiterlijk 3 maanden nadat de gecombineerde aanvraag van de omgevingsvergunning voor afbraak en herbouw werd ingediend.


U moet niet wachten op de goedkeuring van uw vergunningsaanvraag.


Stap 2: bewijs van einde sloopwerken

Zodra de sloop effectief is uitgevoerd, moet de aanvrager van de premie

een bewijs voorleggen van het einde van de sloopwerken:

  1. Heeft een aannemer of sloopfirma de sloopwerken uitgevoerd, dan geldt de factuur van het bedrijf als bewijs van de sloopwerken.

  2. Hebt u zelf de sloopwerken uitgevoerd, dan moet u foto's van de sloopwerken (voor en na) meesturen.


Uitbetaling

Het VEA onderzoekt het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart. Als het dossier volledig is, mag u een uitbetaling verwachten binnen de 3 maanden na het voorleggen van het sloopbewijs.


Bedrag

De premie is beperkt tot 1 premie van 7.500 euro per bouwproject. De premie kan per bouwproject slechts eenmaal worden verkregen, ook al gaat het om verschillende gebouwen.


Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie


bron en meer info: https://www.vlaanderen.be/sloop-en-heropbouwpremie

https://www.energiesparen.be/slooppremie

189 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page