top of page

Is mijn bouwproject EPB-plichtig?

Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, is verplicht om de energieprestatieregelgeving (EPB) te respecteren.

EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’.


Twijfel je aan welke EPB-eisen je bouwproject moet voldoen? Raadpleeg dan de EPB-wegwijzer van de Vlaamse Overheid: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/wegwijzer


Waarom EPB?

De energieprestatieregelgeving legt eisen op voor isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting. Op deze manier creëer je een energiezuinig en gezond gebouw, bespaar je op je maandelijkse energiekosten en draag je bij tot een gezonde leefomgeving.


Wat doet een EPB-verslaggever?

Voor de start van de werken moet je een EPB-verslaggever aanstellen. Hij zal een startverklaring opstellen en afleveren bij het Vlaams Energieagentschap. Deze startverklaring moet ingediend worden voordat de werken starten.


De starverklaring

Om tot de startverklaring te komen werkt de EPB-verslaggever een voorafberekening uit. De voorafberekening is een berekening van de energieprestatie (E-peil, S-peil, … ) en het binnenklimaat (ventilatie, oververhitting, … ). De verslaggever baseert zich op de materialen en de keuzes die door de architect en de bouwheer zijn gemaakt. De voorafberekening is indicatief en voorlopig. Het is immers normaal dat er in de loop van het bouwproces nog wijzigen gebeuren.


Het S-peil

Het S-peil geeft niet alleen een beoordeling van de isolatiegraad, maar ook de luchtdichtheid, beschaduwing, grootte, oriëntatie en type beglazing, het vermijden van oververhitting, de nuttige zonnewinsten en de vormefficiëntie. Het S-peil of het Schil-peil geeft inzicht in de verschillende energetische aspecten van de gebouwschil.


Het E-peil

Het E-peil drukt uit wat de isolatiegraad van het gebouw is en hoe energiezuinig de geplaatste technieken zijn. Dit getal ontstaat door de info van het S-peil samen te brengen met de gekozen vaste installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting. Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw.

Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.S-peil en E-peil
Startverklaring EPB

De eindaangifte

Als het bouwproject is gerealiseerd maakt de verslaggever een eindaangifte op. De resultaten van de eindaangifte kunnen verschillen van de voorafberekening bij de startverklaring.


De eindaangifte gebeurt aan de hand van stavingsstukken of bewijsstuken. De bouwheer is verantwoordelijk voor het aanleveren hiervan. Bijvoorbeeld voor spouwisolatie: factuur van de geplaatste isolatie met vermelding van merk, type, dikte en uitvoeringsadres.


De eindaangifte moet plaatsvinden ten laatste zes maanden na ingebruikname van het gebouw of na het einde van de werken. Ook moet dit uiterlijk vijf jaar na het verlenen van de bouwvergunning gebeurd zijn.


Energieprestatiecertificaat

Na indienen van de eindaangifte, wordt bij gebouwen met een berekend E-peil een energieprestatiecertificaat (EPC bouw) gegenereerd voor de bouwheer. Op deze manier kunnen de energieprestatie en het binnenklimaat van een woning objectief vergeleken worden met andere woningen, wat van belang is bij verhuur of verkoop.


277 weergaven0 opmerkingen
bottom of page